V roce 2004 Bauhaus na svém reklamním billboardu zveřejnil slogan: Upeč třeba zeď. Podle Svěráka, který se líčení neúčastní, byla porušena autorská práva, Bauhaus tvrdí, že motiv z písničky firma nezneužila. Že byla autorská práva poškozena, je přesvědčen i soudem určený znalec Bohumír Štědroň.

„Je téměř nepravděpodobné, že by společnost Bauhaus nevěděla, že používá části textu pro své reklamní potřeby. Asociace byly zcela jednoznačné. Píseň působí na duši léčivě a vlastně vytváří atmosféru, že stavění je velice prospěšné, což Bauhaus jistě dobře věděl,“ uvedl Štědroň.

Žalovaná strana si pochopitelně nechala vypracovat posudek zcela opačný a dosáhla toho, že znalec, vyzvaný soudem, musí své zkoumání doplnit.