Rada ČT má mít patnáct členů, nyní jich je 14. Rada jako celek je však usnášeníschopná, může bez problémů pracovat a zvolit generálního ředitele ČT. Stávajícímu generálnímu řediteli Jiřímu Janečkovi končí mandát 16. července.