Kniha obsahuje kromě studií o české literatuře, např. o Karlu Čapkovi, Karlu Poláčkovi, Milanu Kunderovi a Vladislavu Vančurovi, také bohatou Malevičovu výběrovou bibliografii statí a překladů, jež realizoval spolu se svou již zesnulou manželkou Viktorií Kamenskou.

Řada prací je zaměřena na teoretické otázky literárního procesu, na konfrontaci pojetí smyslu literární tvorby u J. Mukařovského, R. Jakobsona a J. Lotmana, ale i na Masarykův přístup k české osvícenské a romantické tradici nebo na dílo Dostojevského, Masaryka, Brodského a dalších. Na „křtu“ sborníku, jehož se zúčastnil velký počet našich překladatelů a literárních vědců, Malevič obsáhle vysvětlil význam titulu své knihy a vyznal se ze svého celoživotního vřelého vztahu k české kultuře.