„V březnu odlétám do Londýna, abych se s pracovníky architektonické firmy Future Systems domluvila na další spolupráci při stavbě obrovské vily a Klubu Volavka, který pro luxusní obytný komplex u Konopiště navrhl architekt Jan Kaplický“, řekla ve středu novinářům Martina Hollasová, ředitelka a organizátorka projektu s anglickým názvem Resort Living.

Hollasová oslovila Jana Kaplického loni a poslala mu do Londýna projekt osady s apartmány a vilami poblíž Slapské přehrady a v sousedství golfového hřiště na Konopišti: „Měla jsem strach, zda nabídku přijme, protože na celém díle se podílí víc architektů a on byl vždy dost kritický. Ale za pár dní mi zatelefonoval, že je nadšený. Při schůze jsme se pak domluvili, že kromě jedné z vil vyprojektuje i atraktivní Klub Volavka.“

Klub Volavka poslouží jako kavárna a má to být prosklená stavba s otevřeným ohništěm uprostřed. Hollasová tvrdí: „Oheň Kaplický chápal jako symbol života. Řekl mi, že každá osada, každé tábořiště má mít ve svém centru otevřené ohniště. Byl tou myšlenkou velmi zaujat a oheň je i srdcem jeho projektu.“

Kaplický svůj Klub Volavka veřejně představil už loni v listopadu a při vystavení návrhu si někdo všimnul, že kruhovitá stavba s pohyblivým komínem vypadá jako čepice - rádiovka. „Kaplickému se pojmenování líbilo. Říkal mi, že je vždy rád, když nějaká stavba dostane svoji přezdívku, že je to důkaz, že si ji lidé plně přisvojili. Dokonce mi z Londýna poslal fotografii, kde má rádiovku na hlavě,“ řekla na dotaz Práva Hollasová.

Smrt Jana Kaplického se jí osobně velice dotkla. „Zpřáteli jsme se. Byl to naprosto úžasný člověk, plný nápadů a kreativity. Jeho odchod je velkou ztrátou.“ O Kaplického projekty pro Konopiště je podle ní teď velký zájem ze strany médií i potencionálních zákazníků. „Vilu Kaplický, pojmenovanou po jejím tvůrci, však zatím nenabízíme k prodeji. Počkáme pietně, až od jeho tragické smrti uplyne nějaká delší doba.“

Kaplického projekty se postaví až ve třetí etapě budování celého komplexu, který se rozkládá na obrovské ploše 100 tisíc čtverečních metrů. Kdy přesně by měla Rádiovka čili Klub Volavka a Vila Kaplický stát v plné kráse Martina Hollasová neuvedla. První etapa výstavy však začíná již letos na jaře. „Pan Kaplický udělal detailní projekty, takže jejich realizace se ponese přesně v tom duchu, jako si je on představoval“, uvedla Hollanová.