Na zpracování se podílelo padesát německých odborníků pod vedením profesora Franka Büttnera, znalce barokního malířství. Objemná kniha o rozsahu 630 stran je rozdělena na eseje a podrobný katalog nejvýznamnějších památek architektury, sochařství, malířství a užitého umění.

Rodina Dientzenhoferů

Z českého hlediska jsou nejzajímavější statě týkající se rodiny Dientzenhoferů, která měla svoji pražskou odnož, ale část rodiny působila i v Bavorsku, kde se nejvýznamnějším tvůrcem stal Johann Dientzenhofer, bratr pražského Kryštofa, k jehož slavným stavbám patří klášter v Banzu a zámek Pommersfelden.

Velká pozornost je věnována i rodině bavorských Asamů, jejíž nejvýznamnější člen Egid Quirin měl četné zakázky v Praze a v Kladrubech, které však prakticky nejsou v knize zmíněny. Samostatného medailónku se tu dočkal pražský rodák Václav Hollar, zvláštní je absence Jana Kupeckého, který třetinu svého života působil v Německu.

Škoda že do týmu nebyl přizván někdo z českých odborníků, jako se to stalo v případě dílu o gotice. Napomohlo by to rozšifrování vzájemných středoevropských vlivů a objasnění působení Němců v Čechách a naopak.