Sleduje také, jak tehdy vypadaly velkolepé dvorské slavnosti a jak lidová zábava při posvícení nebo během maškarního reje. Kromě obrazů jsou bohatě zastoupeny také hudební nástroje, kostýmy, divadelní rekvizity, vějíře, grafika, sklo, porcelán a dobové taneční příručky.

Autorka a kurátorka Andrea Rousová celý projekt představuje takto: „Kazatelé a mravokárci proti tanci tehdy ostře vystupovali a považovali jej za nástroj ďábla. Na straně druhé jej lékaři doporučovali jako prospěšný zdraví a utužující fyzickou zdatnost. Povinností šlechtice či měšťana bylo dokonalé zvládnutí tance, a kdo neuměl tančit, byl společensky znemožněn.

Různé vnímání a přístupy k tanci se pak reflektovaly do výtvarného umění, kde byla motivu tance věnována značná pozornost, a to jak v rámci biblických témat, tak alegorických námětů či žánrových scén.“ Expozici doprovází bohatý program včetně četných živých hudebních a tanečních vystoupení a Národní galerie kromě katalogu vydala poprvé také DVD natočené speciálně pro tuto výstavu, na němž se podíleli přední choreografové a tanečníci historických tanců.

Se vstupenkou z výstavy má návštěvník možnost zdarma do 30. března navštívit stálou expozici Baroko v Čechách na Hradčanech.

 


Tance a slavnosti 16.–18. století
Valdštejnská jízdárna, Praha do 3. května 2009