Oba mají velké zahraniční zkušenosti. Radačovský zahájil představení svou Inspirací na Mozartův Klavírní koncert č. 23, ovlivněnou jak nesmrtelnou hudbou, tak i geniálním dílem Jiřího Kyliána Petite Mort na stejnou hudbu. Znalcům se tyto souvislosti propojí, choreograficky ani tanečně však nepřinášejí nic nového.

Rozehrané trauma v dílčích duetech i sólech nestačí

U klavíru se odehrává souboj s múzou, která se autorovi naivně zjeví a zase zmizí.
68 – strohý titul, určující téma složité pro taneční ztvárnění, aby se nestalo pouhou politickou agitkou. Příběh dvou sólistů odtržených od sebe náznakem hranice můžeme chápat univerzálně.

Rozehrané trauma v dílčích duetech i sólech nestačí, aby pokrylo žalostnou situaci národa. Soubor se spíše potácí než tančí na Bachovu hudbu a je cítit bezradnost nad nedostatečně jasným příběhem i tanečními kreacemi.

Choreografie reflektuje dvorskou atmosféru a noblesu

Lukáš Timulák předvedl energickou hříčku Real time pro komorní, ne velkou scénu, jež si hraje se situacemi v supermarketu a s reálným i filmovým časem. Průchozí princip tanečníků na scéně i na plátně sice nepřekvapí, ale oceníme jednoduchost i výraznost tance a vtip, s nímž si autor hraje s filmovými triky i s tanečníky.

Z Kyliánova díla byl uveden titul Un ballo na Ravelovu hudbu, první dílo pro skupinu juniorů NDT 2. Choreografie reflektuje dvorskou atmosféru a noblesu. Dokonalé chápání hudby, typické partnerské kombinace v dílčích duetech i bohatost nápadů širokého choreografického rejstříku vygradovalo i v Mozartových Šesti tancích v závěru.

 

Ky-time, Pocta Jiřímu Kyliánovi
Hudba: W. A. Mozart, M. Ravel, J. S. Bach, G. Santaolalla, Loituma, Peter Hajdin. Balet SND, 30. 10. 2008 ND Praha