Akademie film z nominace vyřadila. Producentka filmu Deana Jakubisková Horváthová to považuje za podraz. „Bathory je většinový slovenský film. O tom rozhodl také status, který byl udělen ministerstvem kultury. Akademie jedná netransparentně, nezodpovědně, neprofesionálně a neeticky,“ prohlásila.

Viceprezidentka SFTA Zuzana Mistríková tvrdí, že jednala v souladu se stanovami Americké filmové akademie. „Bathory nesplňuje kritéria pro kategorii cizojazyčný film, protože nesplňuje předepsanou účast slovenských tvůrců,“ opakuje tvrdošíjně Mistríková.

Nejúspěšnější slovenský film všech dob Oscara nezíská

Manželé Jakubiskovi mají slovenské i české občanství, za kamerou však stál Čech, o kostýmy se starala Češka, pod střih se podepsal Brit, zvuk zabezpečil Američan a také mezi herci jsou většinou Britové a Češi. Mezi tvůrci se objevují také slovenská jména, ale vždy v doprovodu zahraničních jmen.

Film nezískal ani českou nominaci. Mistríková tvrdí, že kdyby měla většina tvůrců slovenské občanství, čeští akademici by se tímto filmem vůbec nezabývali. Za slovenského kandidáta na Oscara zvolila SFTA film Slepé lásky. Nejúspěšnější slovenský film všech dob tak Oscara nezíská. Bathory už přitom vidělo 450 tisíc Slováků, což je víc než Titanic. Spolu s Českou republikou už film zhlédlo přes milión diváků.