Soubor Vogelerových grafických listů je součástí velkého, různorodého fondu, jenž vznikl po roce 1945 shromážděním různých karlovarských veřejných i soukromých sbírek.

Byl postupně utříděn a zařazen do sbírek karlovarského muzea a galerie, poznamenal Samec. "Soubor 32 volných grafických listů z let 1894 až 1918, a deseti zapůjčených knižních značek, představuje první etapu Vogelerovy tvorby, orientované na grafický projev," dodal.

Pohádkové lepty a akvatinty

Touto kolekcí se Heinrich Vogeler zařadil mezi nejvýznamnější představitele německého Jugendstilu, obdoby naší secesní tvorby. V této době vznikla dlouhá řada poetických, často pohádkově motivovaných grafických kompozic, hlavně v technice leptu a akvatinty, řekla autorka výstavy Zdeňka Čepeláková. "Autor v nich uskutečňoval své představy o ideálním způsobu života, harmonickém soužití člověka s přírodou," uvedla Čepeláková.

Název výstavy - Sen a skutečnost - nevypovídá ovšem jen o umělecké stránce této tvorby. Poukazuje také na nemožnost realizovat trvale ideální představy o všeobecné harmonii, hovoří o tragickém střetávání snu a skutečnosti, jak ukázaly další autorovy osudy a četná zklamání, dodala Čepeláková. "Soubor uzavírá list Zjevení Janovo, který expresívním pojetím již svědčí o krutých zkušenostech ze světové války," uvedla.

Henirich Vogeler (1872 - 1942) se narodil v Brémách a po studiu na akademii výtvarných umění v Düsseldorfu se roku 1894 připojil k severoněmecké umělecké kolonii ve Worpswede. Zakoupil a upravil tam své sídlo Březový dvůr, pozdější centrum skupiny malířů, především krajinářů.

Postupně dal své umění do služeb sociálního hnutí. V roce 1931 přesídlil do Sovětského svazu. Po vypuknutí druhé světové války byl Vogeler vyhnán do Kazachstánu, kde zcela vysílen a bez prostředků zemřel 14. června 1942.