Výstavu připravil mezinárodní tým 18 kurátorů pod vedením koordinátora Tomáše Vlčka, ředitele sbírky moderního umění NG a prezidenta trienále Milana Knížáka, generálního ředitele NG.

Podle Knížáka bylo pracné najít pro trienále téma i koncepci. Na pondělní tiskové konferenci řekl: „Muzea výtvarného umění jsou si dnes podobná jako vejce vejci a my se nechceme podobat někomu dalšímu, chceme ukázat jinou tvář přemýšlení o životě, které se nazývá uměním.“ Tato výstava má podle něj otevřít polemiku o podobě a o smyslu současného umění i o jeho perspektivách.

Mezinárodní trienále současného umění 2008Mezinárodní trienále současného umění 2008foto: Novinky/Ondřej Lazar Krynek

V katalogu Knížák píše, že současné umění se zjednodušilo na tzv. hlavní proud a zbytkové tendence. „To, co se žene v hlavním proudu, se od sebe málo liší, vše musí splňovat poměrně výrazně stanovené nároky na primitivnosti, někdy až stupidity… Vše, co uvízne na okraji, se dostává do vratného proudu, a stává se tak nechtěným undergroundem.“ A právě tento „nechtěný underground“ má být hlavní atrakcí pražského trienále.

Mezinárodní trienále současného umění 2008Mezinárodní trienále současného umění 2008foto: Novinky/Ondřej Lazar Krynek

Tomáš Vlček pro Právo k tomu řekl: „Společné téma naší přehlídky zní Opětovné čtení budoucnosti a jako motto jsme si vybrali Duchampovo proroctví, které zní: Velcí umělci zítřka se stáhnou do podzemí.“

Trienále bez podpory státu

Kurátoři pozvaní do Prahy tak východisko ze slepé uličky současné tvorby hledají ve výtvarných projevech, jež „stojí stranou hlavního proudu trhu s uměním a s ním spojené publicistiky.“ Kupříkladu Knížák připravil jeden z projektů nazvaný V globálním pangejtu, kde do expozice vybral dřevěné hračky zakoupené u opuštěné silnice v Zimbabwe nebo naivní obrázky malíře z Karlova mostu Antonína Votavy přezdívaného Čert.

Knížák uvedl, že trienále vzniklo bez podpory státu. Na dotaz Práva, jak je to možné, když pořádající organizace je institucí placenou státem a záštitu nad akcí převzal prezident České republiky Václav Klaus a primátor města Prahy Pavel Bém, Knížák odpověděl: „Na nic jsme od státu neobdrželi žádnou speciální dotaci, ze státních peněz máme jen to, co čerpáme z financí přidělených galerii. A trienále je opravdu citelným zásahem do našeho rozpočtu, ale myslím si, že navzdory tomu podobné akce dělat musíme, protože je to náš dialog se světem.“

Kavárna, kde v akváriu místo ryb plave modelka, z videoprojekce Kateřiny Závodové v hlavní expozici pražského trienále. Foto: Národní galerie

 

Část pražského trienále – speciální projekt nazvaný Mobility – bude putovní výstavou, která postupně navštíví finské Helsinky, portugalský Lisabon, polský Krakov a bulharskou Sofii. Zřejmě nejzajímavější část expozice ve Veletržním paláci je doprovodná výstava Pohyb jako poselství, která představuje historii i současnost kinetismu jako jednoho z významných uměleckých směrů 20. století.

Ke trienále byl vytištěn velký pětisetstránkový katalog, který byl k dispozici už při včerejším zahájení a je příkladně zpracován. K projektu Mobility a Pohyb jako poselství vydala galerie navíc zvláštní samostatné katalogy.

Mezinárodní trienále současného umění (ITCA)

Datum: 3. června–14. září 2008 Praha
Místo:Národní galerie - Veletržní palác
Palác Kinských:prezident ITCA: Milan Knížák
Hlavní kurátor:Tomáš Vlček
Sponzoři:UniCredit Bank a Synot Lotto
Otevřeno: denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin
Vstupné:130 Kč, snížené 60 Kč.