"Byli tu zájemci, kteří chtějí festival uspořádat. Mají už jasnou představu o tom, jak by akce měla vypadat. Chtěli by využít nejen povědomí o této akci, ale například i loga a festivalové písně o Sokolovu," uvedl Berka.

Festival by podle Berky měly doplnit doprovodné akce. "Chtěli bychom využít, že je to akce známá, ale obsahově bude samozřejmě odlišná," doplnil Berka. Organizátoři zatím nechtějí před přiznáním grantu konkrétní plány zveřejňovat.

První ročník Festivalu politické písně se v Sokolově konal v březnu 1973. Od následujícího ročníku se konal pravidelně v únoru a v průběhu let se rozrostl do několikadenní akce. Jeho pořadatelem byl Ústřední výbor Socialistického svazu mládeže.

Kromě amatérských skupin na festivalu účinkovali s angažovanými písněmi i profesionální interpreti, pravidelně například Olympic. Poslední ročník festivalu, který měl ve znaku kytaru zakončenou sevřenou pěstí, se v Sokolově konal v roce 1988. Sokolov pro příští rok chystá granty i na další kulturní akce, například výstavu unikátní sbírky pohlednic nebo knihu o změnách ve městě za posledních 20 let.