Úřad pořádá u příležitosti Mezinárodního dne památek den otevřených dveří. Od 10:00 do 18:00 si budou moci návštěvníci prohlížet prostory paláce, pracovny vybavené dobovým nábytkem, Nostickou kapli, obrazárnu a knihovnu.

Největším lákadlem ale asi bude ukázka předmětů vydražených zástupci státu na aukci lichtenštejnské sbírky na začátku dubna v Amsterodamu. Před umístěním na moravských zámcích Lednice, Valtice a na hradě Šternberk budou v konírně Nostického paláce vystaveny cenné malby ze 17. a 18. století, vzácné tapiserie a další předměty včetně mobiliáře.

Klenotem mezi získanými díly je obraz Květinové zátiší od Jana Pietera Brueghela, který přišel na 1,25 miliónu korun. Ostatní obrazy jsou převážně práce vlámských a italských mistrů 17. století. Z konce 16. až poloviny 17. století pocházejí meziokenní, čtyři metry vysoké tapisérie s náměty loveckých trofejí, k vidění bude v Praze také několik ukázek ze zakoupeného nábytku, především různých křesílek.

Památkáři vydražili 1. dubna v Nizozemsku kolekci uměleckých děl, kterou tvoří 15 obrazů, 94 kusy nábytku, tři tapiserie a orientální hodinová skříň. Všechny předměty kdysi zdobily lichtenštejnská sídla na Moravě - zámky Lednice a Valtice a hrad Šternberk.

Lichtenštejnové nabídli v aukci 460 předmětů, které si odvezli z Československa po konfiskaci jejich majetku po druhé světové válce. Cílem českých památkářů bylo získat alespoň část těchto věcí a vrátit je na původní místa. Český stát na aukci vyčlenil 13 miliónů korun a s výsledkem aukce je spokojen.