Při této příležitosti spisovatelka Lenka Reinerová převzala od Kruhu přátel česko-německého porozumění ocenění Zlaté srdce pro Evropu. Předseda kruhu Helmut Böttcher ocenil přínos pražské německy píšící autorky, jedné z iniciátorů založení Pražského literárního domu, který byl pořadatelem setkání.

„Když nepíšu, tak nežiju,“ připomněla Reinerová své setkání s Kischem v Mexiku za 2. světové války, kdy ho přátelé upozorňovali, že s černou kávou a nezbytnou cigaretou si krátí život. Bez obou však nemohl psát, a psaní mu bylo vším. Vzpomněla také, že byl v roce 1938 zvolen pražským radním, i když v nepřítomnosti, a v Mexiku hrdě vystupoval jako „volený zástupce Československa“.

Vídeňský historik Marcus G. Patka mj. připomněl Kischovo přesvědčení, že lidstvo prohraje válku s fašismem jen tehdy, když bude poraženo na duchu. Nakladatel Joachim Dvořák představil nově vydanou knihu Kischových literárních reportáží nazvanou Hřbitov bohatých psů.