Po Jeanu Cocteauovi, Arthuru Millerovi, Laurenci Olivierovi, Eugenu Ionescovi, Peteru Brookovi, Václavu Havlovi a dalších legendách napsal letošní poselství frankofonní kanadský herec, autor a režisér Robert Lepage, který se ve své stati překvapivě zastává techniky, jež podle něj má velký vliv na zrodu a rozvoji divadelního umění.

„Ať se puristé na mne nezlobí, ale divadlo prapůvodně vzniklo díky technice. Proto nemůžeme v technice spatřovat hrozbu pro divadlo, ale spíše sjednocující prvek. Má-li divadelní umění přežít, musí se neustále, znovu a znovu obnovovat a do svého přerodu začleňovat nové nástroje a nový jazyk. Což by mohlo divadlo přinášet svědectví o klíčových otázkách naší doby a napomáhat porozumění mezi národy, kdyby samo nebylo otevřené?,“ zamýšlí se ve svém poselství Lepage.