„Prohlášení učiněné UIA v září 2007 za přítomnosti předsedy České komory architektů (ČKA) pana Dalibora Boráka musí být považováno za konečné stanovisko UIA,“ stojí v novém vyjádření UIA z 29. ledna, které NK zveřejnila na své internetové stránce.

První prohlášení UIA ale interpretuje jinak NK a jinak ČKA. Podle knihovny unie připustila, že původní požadavek umístit konzervační fondy nad zem mohl ovlivnit stavební část projektu, ale nijak to nemění výsledek ani soutěž neruší. Komora říká, že porota porušila podmínky, a soutěž proto neproběhla v souladu s platným právem.

Kritici také soudí, že pravidla UIA nemohou stát nad českými zákony. „Je to nesmysl, pravidly UIA se řídí soutěže i v dalších zemích,“ řekl Ježek. Tým Národní knihovna, který se zabývá i regulérností soutěže, má koncem února říci, zda vítězný návrh bude v Praze na Letné realizován.