Na území bývalé Jugoslávie přivedl Sacca nezájem mezinárodního společenství o krutou občanskou válku, kterou svět v letech 1992–95 sledoval na televizních obrazovkách. Na území rozpadlé federace strávil čtyři měsíce. 

Jeho opus magnum sice přináší jen útržkovité informace o průběhu války, ale o to více si všímá všeho toho, co nám v televizi nedochází. Nejde o čistý dokument, přesto na osudech celé řady konkrétních lidí precizně ukazuje všechny hrůzy války, ze kterých vám mnohdy není při čtení lehko. I když síla, závažnost a zajímavost díla spočívá v prostém sebrání mnohdy neuvěřitelně vypadajících materiálů, byla by to marná práce bez Saccova skvělého pozorovacího a vypravěčského talentu.

Novinářsky nezaujatý výběr toho, co nám předkládá, ještě umocňuje způsob podání. Bolestivé pasáže o smrti a násilí prokládá sebeironií, když se dotýká svých malých problémů a „honu za senzací“, ale i obrazy všednosti. Z hlediska komiksové struktury je nutně omezen velkým množstvím textu, kde obraz je často jen ilustrací.

Past jménem Srebrenica

Přesná kresba propadá karikatuře jen ve dvou případech: když autor zobrazuje sebe a pak ty, kterým konflikt ublížil nejvíce. A vy s překvapením zjistíte, že jsou to oni, koho z hloubi duše nenávidíte. Sacco ukazuje tu nejhorší stránku násilí a strádání – i oběti nakonec přestanou být lidmi a stanou se zvířaty.

Následuje otázka: Proč sousedé, kteří žili po generace vedle sebe, chodili na návštěvy, hráli si a vyrůstali spolu, kvůli jiné národnosti a náboženství náhle začnou zabíjet své přátele?

Komiks vyvrací i celozápadně rozšířený mýtus o správnosti nezasahování do cizích států a kultur. Právě snaha OSN o neutralitu nahrávala do rukou silnějším, krutějším a prolhaným, až se nakonec „bezpečná zóna“ Srebrenice stala pastí pro 7000 obětí. A jediná otázka lidí v Goražde, posledním bosenskými Srby obklíčeném muslimském ostrůvku, zněla: Proč nám Západ nepomůže?

Toto skvělé umělecké dílo a jedna z nejlepších válečných fresek nám naštěstí ukazuje i optimističtější věci – lidskou schopnost vzdorovat nepředstavitelnému, žít a udržet si naději.


Joe Sacco: Bezpečná zóna Goražde
Překlad: Viktor Janiš, BB art, Praha 2007, 232 stran