Grass své memoáry stylizoval na hranici autentického dokumentu a fikce a přiblížil v nich skutečné události z období mezi rokem 1938 a koncem padesátých let. Knihu stejně jako řadu dalších Grassových spisů vydalo brněnské nakladatelství Atlantis v překladu Jiřího Stromšíka.

Grass, který se věnuje i výtvarnému umění,se proslavil zejména svým románem Plechový bubínek. Jeho filmová verze získala Oscara. Grass patří ke skupině poválečných autorů, kteří popisovali období nacismu, obtížná léta poválečné obnovy, společenské hnutí v 60.letech a znovusjednocení Německa.