Na nových pravidlech a dalších změnách v oblasti audiovizuálních služeb v Evropské unii se již v květnu shodli ministři kultury členských zemí unie. Členské státy nyní mají 24 měsíců na převedení nových pravidel do svých právních předpisů.

Příjmy soukromých televizních stanic z reklamy tvoří podle údajů parlamentu až 90 procent všech příjmů komerčních TV stanic; u veřejnoprávních stanic je to v průměru 29 procent. Bez reklamy by tak zřejmě nevznikla řada pořadů.

Další prostředky televizím může přinést právě product placement. Členské státy můžou tento druh reklamy povolit ve filmech, seriálech, sportovních a zábavních programech "lehčího žánru", nesmí to však být na úkor tvůrčí nezávislosti autorů. Na začátku a na konci programu musí být také jasné upozornění na umístění výrobku. Vůbec nesmí být product placement v dětských pořadech, v dokumentech a ve zpravodajství.

Reklama nesmí přesáhnout 12 minut

Podle kompromisu, na kterém se shodli poslanci a členské země, nesmí reklama přesáhnout 12 minut z každé hodiny. To se netýká teleshoppingových pořadů, nicméně upoutávek na ně ano.

Zpravodajské pořady, celovečerní filmy i filmy určené pouze pro televizní programy mohou být přerušovány reklamními či jinými pauzami nejvíce jednou za půlhodiny. To je možné i u dětských pořadů, pokud jsou ovšem delší než 30 minut. Není také dovolena podprahová reklama, například ve formě, kdy je zvuk u reklam nastaven hlasitěji než ve vysílání, které tato reklama přeruší.

K návrhu změn na aktuálním zasedání parlamentu nebyly předloženy žádné pozměňovací návrhy, a schválení novely směrnice tak bylo spíše jen formalitou.

„Česká televize se na přípravě dnes schválené legislativní normy velmi aktivně podílela a rozhodnutí EP považujeme za významný pokrok v oblastí vysílání. Směrnice je velmi moderní a reflektuje průdký vývoj v této oblasti zejména v posledních letech. Pochopitelně nyní je třeba vyčkat až bude novelou směrnice EP včleněna do českého právního řádu ( zákon 231 O vysílání ),"  sdělil Právu mluvčí ČT Ladislav Šticha.

Jednotlivé členské státy na to mají dvouletou lhůtu. Česká televize věří, že se podaři novelu příjmout mnohem dřív a product placement ráda využije.