Výstava nabízí možnost seznámit se s novými i zavedenými proudy v umění - video, světelné projekce, objekty, graffiti, fotografie aj. A také prozkoumat, jakým způsobem různá nová média, případně i klasické výtvarné prostředky, ovlivňují naše vnímání.

Dnešní umění je mimo jiné schopné poukazovat na to, že nabízená obrazová realita je často jen realitou zástupnou a že tedy vizuální zprostředkování nemusí nutně zobrazovat věc v její podstatě. Mnohdy jde pouze o estetickou manipulaci.

Své k tomuto problému říkají objekty Michala Cimala, které tvarově vykazují podobnost s hudebními nástroji, avšak absurdností svého tvaru jako by na první pohled avizovaly nemožnost jejich užití. Přesto je možné jich jako hudebních nástrojů použít. Svoboda tvorby tak stojí v koncepci této výstavy na prvním místě. Výstava je otevřena do 2. prosince.