"Kundera byl můj učitel na FAMU. Rukopis mé první knížky Střepiny v trávě odnesl do nakladatelství Čs. Spisovatel, a to bez mého vědomí, čímž nastartoval moji literární práci. Je smutné, že se mu dostává ocenění až po tolika letech."

Milan Kundera se narodil 1. dubna 1929 v Brně a po básnických začátcích se věnoval dramatu (Majitelé klíčů, 1962, Jakub a jeho pán, 1981), povídkám (Směšné lásky, 1963, Druhý sešit směšných lásek, 1965, Milan Kundera Třetí sešit směšných lásek, 1968) a románům (Žert, 1967).

Po vydání Knihy smíchu a zapomnění byl v roce 1979 zbaven čs. státního občanství a od té doby žije ve Francii.

Posledním českým dílem je Nesmrtelnost

Prózy Valčík na rozloučenou (1979) či Nesnesitelná lehkost bytí (1985) ho proslavily po celém světě. Každý další román jako Nesmrtelnost (1990), Pomalost (1995) či Neznalost (2000) se staly událostmi. Posledním dílem, které napsal česky, byla Nesmrtelnost. Jeho pozdější francouzsky či španělsky psané knihy nebyly zatím do češtiny přeloženy.

Brněnské nakladatelství Atlantis v poslední době mj. vydalo jeho studie Můj Janáček (2004) nebo Zneuznané dědictví Cervantesovo (2005). V úvahách započatých Uměním románu (1960) pokračuje Kundera dál, zatím poslední vydanou knihou byl francouzský svazek esejů s názvem Opona (2005). Loni vyšly eseje věnované Kafkovi nazvané Kastrující stín svatého Garty.

V nových, autorem revidovaných edicích vyšly česky v nakladatelství Atlantis Směšné lásky, Jakub a jeho pán, Žert, Nesmrtelnost, Valčík na rozloučenou a loni jeho asi nejslavnější román Nesnesitelná lehkost bytí.