Cena Ladislava Fukse za celoživotní dílo bude dnes udělena Milanu Kunderovi. Udělila mu ho Akademie literatury české. Co považujete za nejdůležitější argument pro její udělení?

Cenu Ladislava Fukse uděluje Akademie literatury české za životní zásluhy o rozvoj české literatury. Milan Kundera sice píše řadu let francouzsky, ale překlady románů, které napsal a vydal česky, patří k tomu nejlepšímu, čím česká literatura vstoupila do evropského a světového kontextu. Píše francouzsky, ale proto nepřestal být Čechem (rád bych napsal Moravanem) a jeho díla mají v české literatuře jedinečné a dosud nedoceněné postavení.

Román Nesnesitelná lehkost bytí, napsaný téměř před třiceti lety, se u nás už řadu měsíců pohybuje na špičce čtenářského zájmu. Čím si to vysvětlujete?

Že si ho publikum v Čechách a na Moravě znovu objevuje, když už nehledá aktuálně politické motivace, ale kontroverzní pravdy o člověku, "vtělené do imaginárních já nazývaných postavami".

Dá se říci, že máte svoje oblíbené dílo napsané Milanem Kunderou?

Je to kruté, ale velice pravdivé čtení: román Život je jinde.

Jste jeho přítel. Jak byste vysvětlil literární veřejnosti skutečnost, že Kundera přijíždí do Česka jen soukromě a o veřejný zájem nestojí?

Opravdu si myslíte, že autor, kterému se podařilo odehnat od sebe profesionální lovce interview v zahraničí, stojí o to, aby musel čelit sebevědomé nevědomosti českého referenta a zvlášť nechutnému českému bulváru? Milan Kundera nestojí o zájem veřejnosti o jeho osobu, ale o jeho dílo. V eseji Nechovejte se tu jako doma, příteli cituje Flauberta: "Umělec má udělat vše, aby lidé uvěřili, že nikdy nežil." Aby totiž zájem o autorův životopis nedeformoval a nenahrazoval zájem o četbu jeho knížek.

Svoje knihy napsané francouzsky a překládané do češtiny odměřuje jako šafrán. Nemůže se to obrátit proti němu?

Pokud vím, přeložil jenom eseje. Ale co se "může obrátit" proti autorovi, jehož dílo má ve světě trvalý ohlas a bude mu letos prvního dubna sedmdesát osm let? Kdyby měl překládat své romány do češtiny, kdy by pak mohl napsat, co ještě snad napsat chce? Zájem o čtvrt století starý román dokládá, že nemá proč spěchat. Dílo žije v jiném čase.

Kunderovou zásluhou se čtenář dostane k úvahám o svobodě tvorby či k analýzám Cervantese, Kafky atd. Čeho si na jeho úvahách nejvíc vážíte?

Prožili jsme století, kdy majitelé zaručených a jediných pravd vnucovali své jistoty celému světu násilím, které vyústilo v dosud nevídané zločiny. V eseji Zneuznávané dědictví Cervantesovo Milan Kundera píše, že uznává jako jedinou jistotu "moudrost nejistoty". K tomu je zapotřebí velké odvahy a vytrvalého úsilí začínat vždycky znovu.