Podle ČKA nedodržel vítězný projekt zadání, jež bylo závazné pro ostatní soutěžící architekty. Jan Kaplický nerespektoval předem danou podmínku, že skladiště národních konzervačních fondů má být umístěno do nadzemní části budovy, tvrdí ČKA.

Předsedkyně Klubu za starou Prahu Kateřina Bečková k projektu uvedla: "Návrh architekta Jana Kaplického rozhodně patří mezi pozoruhodné a velmi neotřelé stavby." Pro Kaplického stavby se ve Velké Británii, kde působí,vžilo už před dvaceti lety pojmenování blob. V angličtině to znamená kapka či hrudka. Klub však má obavy ze značné výšky navržené budovy vůči okolní zástavbě. "Tato záměrně nadnesená urbanistická dominance je z našeho hlediska jediným vážným problémem celého projektu," uvádí klub.

Stavba by tak podle jeho členů výrazně vstoupila do tradičních pohledů jak od Starého Města k Letné, tak přes Letenskou pláň od Holešovic k západu směrem k Svatovítské katedrále. Klub tvrdí: "Zejména z dálkových pohledů z Letné působí její hmota nepříznivě jako konkurence subtilních věží katedrály. Domníváme se, že částečné zmenšení objemu stavby by prospělo jejímu začlenění do místního i celoměstského kontextu."

Podmínky se měnily během řízení

V dopise, podepsaném předsedou České komory architektů Janem Štípekem, se zase uvádí: "...porota je povinna z právního hlediska, jakož i hlediska slušnosti a respektu k práci všech zúčastněných architektů, vyloučit návrh, který porušil podmínky soutěže z řádného posuzování, a to již v prvním kole soutěže". Dále architekti píší: "Obecná soutěžní pravidla v takovém případě umožňují, aby soutěžní návrh mimořádné kvality byl posouzen mimo soutěž, popřípadě odměněn, nikoliv ovšem oceněn."

Podle ČKA může být takový projekt doporučen i k realizaci, což však vyhlašovatel této soutěže výslovně vyloučil. Člen poroty, architekt Petr F. Bílek, však Právu řekl, že porota postupovala správně: "Kaplický nebyl jediný, kdo nesplnil některou z podmínek. Takových návrhů tam bylo nejméně třicet. Do druhého kola jsme tedy postoupili se zmírněnými podmínkami. Veškerý postup porota konzultovala se zástupcem Mezinárodní unie architektů UIA."

Podmínka, aby konzervační fondy byly umístěny v nadzemních podlažích, byla však podle ČKA výslovným požadavkem vyhlašovatele soutěže a byla jako určující opakovaně potvrzena v odpovědích na dotazy soutěžících. Bílek však tvrdí, že Kaplický nabídl řešení, které umožňuje, aby fondy byly v podzemí: "Jeho řešení je bezpečné. Systém je automatizovaný a vlastně hermeticky uzavřený. Jeho návrh byl vybrán kvůli komplexnímu řešení, tato podmínka nebyla zásadní."

Protože soutěž se konala podle pravidel UIA a UNESCO, není Česká komora architektů oprávněna řešit případné rozpory způsobené nesprávným postupem a rozhodnutím soutěžní poroty.