"Návštěvníci se mohou těšit na bohatý program," zve všechny zájemce o nové informace z oblasti vědy, techniky a umění výkonná ředitelka Mylada Balounová. Podle ní jsou obě akce součástí oslav 300 let od založení Českého vysokého učení technického a u této příležitosti zahajuje i novou tradici místa svého konání.

Každý den dopoledne se v Kongresovém sále Masarykovy koleje ČVUT v rámci konference EMTECH podělí přední čeští i zahraniční odborníci například o informace z oblastí nanotechnologie, biomechaniky, odstraňování bariér v městském inženýrství, navigačních systémech či ovládání počítačů hlasem.

Odpoledne budou na stejném místě promítány soutěžní festivalové filmy. V dalších sálech bude možno po celý den zhlédnout snímky ze sekce Panorama, soutěžní přehlídku výukových produktů nebo si objednat projekci na přání.

Program nabídne i francouzské filmy

Ze seriálu kanadské televize Objevy se na festivalu objeví pět tematicky rozdílných částí. Například Srdce Jocondy či Návrat nukleární energie. Festivalová kolekce z Francie je opět početná a obsahuje přes 25 snímků. Budou mezi nimi poslední díly z cyklu Žádné čáry, dále snímky zabývající se astronomií a astrofyzikou - Kdo jí kosmickou polévku?, Kosmické spojení nebo snímky zabývající se životním prostředím a medicínou.

Letošní program představí i nový seriál dánské televize pod názvem Opožděné lekce z předčasného varování. Američané přihlásili snímek o nanotechnologiích, autoři z Brazílie poslali poetický film o moskytech a další filmy na téma biomedicíny. Program nabídne i zajímavé snímky z Kuby, Japonska, Argentiny, Indie, Singapuru a dalších zemí.

Filmové projekce i vystoupení vědců se uskuteční do 9. března, vždy od 9:00 do 18:30, na ČVUT v Masarykově koleji v Dejvicích a budou přístupné zdarma.