Nový průzkum týkající se stáří a původu bronzové plastiky provedla archeoložka Anna Maria Carrubová. Podle ní je správné datování vlčice do raného středověku, do období od roku 800 do roku 1200, což odpovídá u nás vládě Přemyslovců. Předlohou umělci byla asi nějaká antická plastika.

Imitace děl starověkého sochařství nebyla jen charakteristickým rysem renesance v 15. století, ale v Římě začala už v době předrománské. V tomto případě byl středověký umělec dokonce natolik šikovný, že v zařazení památky se zmýlili i slavní univerzitní odborníci. Kopie Vlčice je dnes na římském Kapitolu, kde si ji každoročně fotí milióny diváků. Originál se nachází v Kapitolských muzeích.