Bibliofilsky vypravený svazek ovšem zájemce o pornografické čtivo zklame: jde totiž o osobitým způsobem tkanou esej, v níž se konkrétní zkušenost autora střídá s obecnými myšlenkami a exkurzy do dějin literatury prolínají s kritikou, která míří na trojúhelník společnost-politika-ekonomika.

Poetický výraz, jejž autor vsadil do názvu svého spisu, je nejlogičtějším výchozím bodem. Vždyť odtud jsme všichni přišli na svět a k tomuto "přirozenému Dantovu ráji inspirace a radosti" se neustále vztahujeme - otázkou je, jakým způsobem. Sanguinetti ve svém textu ilustruje a rozvíjí rozpor mezi základní lidskou touhou a zoufalou neschopností ji vyslovit. Strach z pudovosti vlastního těla, který nám naočkovala moderní morálka, podle níž je špatné všechno to, "co neprodukuje zisk, například svobodná a ryzí sexualita", dovedly člověka k brutální autocenzuře.

Jejími důsledky jsou neurózy, kterým italský esejista dává jména "muž impotent a žena feministka". A tabuizované slovo se stalo objektem ekonomického vykořisťování: je to právě pornografický průmysl, z něhož plynou do státní kasy USA třetí největší příjmy ročně. Kundička včera a dnes je vzácnou knihou, která s grácií i ironií "říká vše". Proti pokryteckým náhražkám (jejichž ukázkou je připojený "glosář 639 synonym označujících ženské pohlavní ústrojí") staví prvotní čistotu a spontaneitu, proti obrazům hmatatelnou skutečnost a proti banální pornografii erotiku jako umění, které se neobejde bez autentické imaginace.

Gianfranco Sanguinetti: Kundička včera a dnes, přeložila Marie Maříková. Vydal Gianfranco Sanguinetti, Praha 2006