Jako důvody odvolání Mrzena uvedl dlouhodobé pochyby odborné veřejnosti o způsobu vedení operního souboru, neřešení některých zásadních systémových záležitostí a problémy při dodržování rozpočtové kázně souboru. 

Nekvasil tyto důvody neuznává a navíc uvedl, že dostal jiné zdůvodnění než média. "Všechny argumenty zpochybňují umělecký program, o rozpočtové kázni tu není ani slovo," řekl Novinkám.

"Dostal jsem odvolání z funkce, což je v zásadním rozporu s tím, co vyhlásil pan Štěpánek i pan Mrzena. Na uměleckém směřování se nemělo nic měnit až do doby jmenování nového ředitele. Beru to jako ránu pod pás," řekl rozhořčený Nekvasil.