V roce 2004 se mezi 23 sledovanými státy EU v počtu srážek umístilo Česko na jedenáctém až čtrnáctém místě a v počtu vykolejení dokonce na čtrnáctém až patnáctém místě.

Hůře je na tom ČR pouze u nehod na úrovňových železničních přejezdech, kde figuruje na šestém místě, a v počtu sražených osob, kde skončila Česká republika na páté příčce. To je dáno zejména vysokým podílem sebevražd, jichž je u nás každoročně kolem stovky.

Ze statistiky vyčnívá údaj o srážkách vlaků v Německu. Během roku 2004 se tam vlaky střetly ve 400 případech. Nejvyšší počet nehod pak statistici zaznamenali v Maďarsku, kde největší počet železničních neštěstí spadá do kategorie "ostatních příčin".

Nejnebezpečněji bylo na řeckých železničních přjezdech, kde se stalo více jak 500 nehod. Čísla často závisí na hustotě želežničního pokrytí. V zemích jako je Německo jsou čísla kvůli husté síti vysoká, v malém Irsku je vlakové neštěstí vzácností.

Lepší hodnocení než od Eurostatu

V součtu je to lepší hodnocení, než ČR zpráva unijního statistického úřadu Eurostat z června letošního roku. Podle ní patří České republice druhé místo v počtu mrtvých na železnici v EU. [celá zpráva]

Rozdílné závěry Eurostatu a Evropské železniční agentury jsou dány tím, že Evropská železniční agentura vycházela ze statistik, které se přibližovaly požadavkům Evropského parlamentu a Rady. V minulém roce ještě většina států zasílala údaje podle svých vnitrostátních podmínek.

Přehled sledovaných zemí podle celkového počtu nehod za rok 2004:
pořadí země všechny nehody srážky vlaků nehody na přejezdech
1. Lucembursko 0 0 0
2. Irsko 2 0 2
3. Lotyšsko 18 1 13
4. Holandsko 37 2 25
5. Slovinsko 49 3 5
6. Dánsko 55 11 7
7. Estonsko 78 5 26
8. Litva 99 0 11
9. Finsko 109 0 52
10. Švédsko 117 24 20
11. Rakousko 119 5 44
12. Francie 142 13 49
13. Itálie 144 6 24
14. Belgie 150 33 20
15. Španělsko 162 6 38
16. ČR 268 5 67
17. Slovensko 514 3 61
18. Řecko 716 42 534
19. Portugalsko 890 70 104
20. Polsko 964 1 272
21. Německo 1172 400 246
22. Velká Británie 1306 32 21
23. Maďarsko 2198 5 87
Zdroj: Drážní inspekce

Při nehodách souvisejících s železničním provozem v České republice jen v loňském roce zahynulo 254 osob a 251 dalších bylo zraněno. Nejvyšší procento mezi mrtvými a zraněnými tvoří neukáznění řidiči, sebevrahové, případně lidé porušující zákon o dráhách.