Podle obžaloby nutil Fořt nezletilou Zuzanu Šliškovou k prostituci bitím a za "služby" od dívčiných klientů inkasoval peníze. Mladík jakoukoliv vinu od počátku popíral, jeho advokát Luděk Trunda argumentoval značnou nevěrohodností dívčiny výpovědi. "Za celou dobu, kdy k této trestné činnosti mělo docházet se nikdy nikomu o násilí vůči své osobě nezmínila," podotkl. Poukázal rovněž na to, že ani dívčino okolí na ní nějaké známky bití nepozorovalo.

Obžalovaný vypověděl, že dívku k prostituci nenutil, že ji na dráhu sexuální pracovnice přivedla její matka, která si poskytováním sexuálních služeb občas přivydělávala. S dcerou se prý domluvila, že částí peněz z prostituce bude přispívat na nájem. Podle Fořtova obhájce byla výpověď dívky motivována snahou se obžalovanému pomstít za to, že se odstěhoval z bytu, kde s ní, její matkou a dvěma Ukrajinci nějakou dobu žil.

Celá obžaloba byla podle advokáta obžalovaného postavena pouze na dívčině výpovědi, ve které se stylizovala do role zneužívané oběti. Tomu však příliš nenasvědčovaly výpovědi několika bývalých dívčiných klientů. Ti shodně vypověděli, že dívka rozhodně nepůsobila dojmem, že své služby poskytuje pod nátlakem. "Působila na mne velmi suverénně a zkušeně, proto jsem neřešil její věk. Po skončení aktu mi řekla, ať dám peníze jejímu příteli," řekl jeden ze svědků, Jiří Havelka.

Matka chránila dceru sexem

To, že by s dívkou udržoval intimní vztah před jejími patnáctými narozeninami Martin Fořt rovněž odmítl. Zatímco poškozená prohlašovala, že ji k sexu nutil a "zaučoval" ji, její matka její slova vyvracela svou výpovědí. Prohlásila, že sice umožnila Fořtovi spát s dcerou ve společné posteli, ale že na případné sexuální hrátky dávala pozor. A aby měla vše pod naprostou kontrolou, začala s mladíkem udržovat milostný poměr. Se sexem přitom pamatovala i na svého ukrajinského přítele, s nímž má dvouleté dítě a jenž je momentálně ve vazbě pro podezření z vraždy. Osazenstvo bytu doplňoval ještě jeden ukrajinský občan.

Právě dobrovolnost dívčina chování přispěla k vynesení podmíněného trestu. "Poškozená vykonávala sexuální styky dobrovolně, žádné násilné nucení k aktům nebylo prokázáno," uvedla soudkyně ve zdůvodnění rozsudku. K návrhu obhajoby, která požadovala úplné zproštění viny se vyjádřila s tím, že obžalovaný, si musel být při organizování schůzek se zájemci o placený sex vědom toho, že páchá trestný čin, protože znal skutečný dívčin věk. "Ale věřím, že čtyři měsíce strávené ve vazbě jsou pro obžalovaného dostatečným poučením a že se v budoucnu zaměří na starší partnerky," uzavřela předsedkyně senátu.