"Loupež v bance je vysoce společensky nebezpečná. V dnešní době je to velmi rozšířená věc," zdůvodnil středeční verdikt předseda senátu. Zdůraznil, že v případu Eichlerové nešlo o náhodné rozhodnutí. Poukázal na to, že lupička ani neprojevila lítost. Při posuzování odvolání vzal mimo jiné v potaz, že se Eichlerová v minulosti živila prostitucí a nevedla tudíž řádný život, i když trestána dosud nebyla.

Eichlerová v lednu vyloupila pražskou pobočku Živnostenské banky. U přepážky v zadní hale předložila úřednici psaný vzkaz, v němž ji vyzvala k odevzdání hotovosti. Přes prvotní zdráhání nakonec pracovnice banky vydala více než 135 tisíc korun. Sželelo se jí totiž lupičky, která si vymyslela, že akce je sledována zvenčí a kdosi zadržuje v autě její dítě.

Motivem byly nejspíš dluhy

Eichlerová ve lži pokračovala i před soudem, kde se snažila stavět do pozice oběti. K činu ji prý donutil známý, jemuž musela později odevzdat z lupu 100 tisíc korun. Soud jí ale neuvěřil. Ukázalo se, že je zadlužená, verze o nutnosti peníze splácet se jevila jako pravděpodobnější.

Přesto se u odvolacího senátu domáhala mírnějšího potrestání. Prý šlo o její ojedinělou akci, navíc už strávila pět měsíců ve vazbě, což obhajoba považuje za trest citelný. Kromě toho má doma syna, který by matku potřeboval. Připravuje se nyní na přijímací zkoušky na vysokou školu a matčina podpora by mu přišla vhod.

Eichlerová se ve středu přesvědčit soud příliš nesnažila. "Není potřeba nic říct," vyjádřila se stroze k loupeži. Kromě věznice s dozorem jí senát uložil rovněž povinnost uhradit způsobenou škodu a sedmiprocentní úrok navíc v případě prodlení. Proti verdiktu lupička může využít mimořádného opravného prostředku dovolání k Nejvyššímu soudu.