"Nejvyšší soud souhlasí s tím, že byl porušený zákon v neprospěch Vladimíra Hučína, ale nemohl v tomto případě sám rozhodnout. Jde totiž o rehabilitační zákony a další zvláštní rehabilitační právní normy, které musí posoudit Krajský soud v Ostravě a po projednání vynést rozhodnutí. To však musí být v souladu s právním názorem Ústavního i Nejvyššího soudu," uvedl předseda senátu Jiří Pácal.

Vladimír Hučín stál před českými soudy po listopadu 1989 několikrát a nikdy se nedočkal rehabilitace. Soudy ho rehabilitovaly za hanobení státu světové socialistické soustavy a jeho představitele i za vulgární útoky na milicionáře a členy KSČ. Ponechaly mu však zbytkový trest za krádež a nedovolené ozbrojování, kdy si nechal ukrást kulovnici a také odpálení třaskaviny před domem bývalého agenta StB a KGB Antonína Mikeše.

Podle rehabilitačních soudů nešlo o činnost, která by souvisela s odbojem proti komunistickému režimu, ale o obyčejné kriminální činy. "Ústavní soud však uznal, že naše námitky proti takovémuto hodnocení jsou opodstatněné, protože veškerá činnost směřovala výhradně k boji proti komunismu a byla v přímé souvislosti s odporem proti KSČ," uvedl Hučínův obhájce Stanislav Devátý.

Vladimír Hučín při své obhajobě uvedl, že jeho akce byly namířené výhradně proti tehdejší moci a neměl jiné východisko, jak se bránit. "Neměl jsem šanci, jak si legálně opatřit zbraň na svoji obranu. Jen mě mrzí, že jsem si nesehnal více zbraní a munice, protože to bychom tady dnes nestáli a 16 let se nesoudili," dodal na závěr Hučín.

Případ se tak vrátí zpět do Ostravy, kde musí Krajský soud znovu všechny důkazy vyhodnotit a pokud nenajde žádné jiné, musí Hučína zcela rehabilitovat.