Jenže Ústavní soud minulý týden rozhodnutí NS zrušil jako protiústavní a protože Morong se na vlastní žádost vzdal k 30. dubnu funkce žalobce, nebude se moci NS věcí znovu zabývat. "Je to jako kdyby naše rozhodnutí nikdy neexistovalo. Znovu rozhodnout už nemůžeme, protože dotyčný už není státním zástupcem. Stržená částka by mu tak měla být zpětně doplacena ," řekl Právu předseda kárného senátu NS František Hrabec.

V platnosti tak zůstal jen nepravomocný verdikt pražského Vrchního soudu, který v červnu 2004 rozhodl, že Morong musí z funkce odejít. Právě NS v odvolacím řízení o půl roku později rozhodnutí VS zrušil a státnímu zástupci pouze na 12 měsíců snížil plat o 25 procent.

Ústavní stížnost proti postupu NS podala plzeňská okresní státní zástupkyně Antonie Zelená, která se cítila být v procesu, v němž požadovala Morongovo odvolání z funkce, znevýhodněna. Podle ní došlo na poslední chvíli k výměně předsedy kárného senátu, o které se jako jedna ze stran sporu nedozvěděla včas, aby mohla namítnout jeho podjatost. Podle Zelené se totiž nový předseda kárného senátu velice blízce znal s Morongovým obhájcem Štěpánem Bednářem. Ústavní soud ji dal za pravdu s tím, že bylo porušeno právo na zákonného soudce, které zaručuje Listina základních práv a svobod.

Morong, který v minulosti dokonce plzeňskému státnímu zastupitelství šéfoval, byl za své prohřešky několikrát potrestán. Podle Zelené patřil k těm, kteří nestíhali plnit své povinnosti.

"Kvůli jeho prodlevám byly potíže ze zajišťováním důkazů," prohlásila už dříve Zelená. Ještě před svým dobrovolným odchodem z funkce státního zástupce vyšlo najevo, že nechal obviněného muže ve vazbě déle, než je zákonem stanovená doba.