Původní rozhodnutí o odložení státní zástupkyně letos v lednu zrušila jako předčasné mj. proto, že nebyl úplně zjištěn skutkový stav.

Právu to v pátek potvrdila zmocněnkyně poškozeného Michaela Pavlíková s tím, že proti rozhodnutí inspekce opět podá stížnost, o které rozhodne státní zástupkyně.

Zveřejněné záběry, na kterých je vidět, jak dnes již bývalí příslušníci pořádkové jednotky kopou a tlučou do 21letého Jana Pastrneka, tehdy vyvolaly mezi veřejností emoce. Inspekce po doplnění dokazování, které požadovala žalobkyně, došla opět k závěru, že zasahující policisté neporušili zákon.

Trestní oznámení si rozmyslel

Prošetřovaný incident proběhl 30. července odpoledne. Podle policejní verze mladík na stojící kordon těžkooděnců opakovaně útočil skleněnými lahvemi, a proto dostali policisté rozkaz ho zadržet jako podezřelého z trestného činu útoku na veřejného činitele. Při zadržení kladl mladík aktivní odpor, policistům se vysmekl a dal se znovu na úprk. Policisté mu podrazili nohy a pomocí tomfy ho zvedali ze země, aby mu mohli dát pouta. Když se mladík snažil na zemi nahmatat střep z rozbité lahve, jeden z policistů ho kopl do ruky.

Policisté pak s Pastrnekem sepsali protokol o podání vysvětlení s tím, že technař chtěl na ně podat trestní oznámení za bezdůvodné napadení. "Po důkladném přečtení poučení však příslušný tiskopis roztrhal a na trestním oznámení už netrval," konstatovala žalobkyně Antonie Zelená ve svém usnesení z 25. ledna.

Inspekce měla k dispozici lékařskou zprávu, podle které se dostalo mladíkovi ošetření o den později a stěžoval si na bolestivost celého těla. Lékaři zjistili dva tyčovité hematomy v dolní části zad po úderu cylindrickým předmětem a drobné pohmožděniny na přední části levého kolenního kloubu.

Protože poškozený mladík žádnou lékařskou zprávu vyšetřovatelům neposkytl, a to především k případným následkům na zdraví, státní zástupkyně trvala na doplnění dokazování o znalecký posudek z oboru zdravotnictví. Znalec se měl vyjádřit k tomu, jaká byla použita intenzita násilí vůči poškozenému při zákroku policistů s přihlédnutím k obsahu lékařské zprávy, kterou mladík předložil z 31. 7.

Zákrok byl prý neadekvátní

Naproti tomu Pastrnekova zmocněnkyně namítá, že nebyly naplněny podmínky pro zákrok, a zejména použité donucovací prostředky hodnotí jako neadekvátní konkrétní situaci. Polemizuje také s tím, že poškozený neutrpěl závažné poranění, a to zejména díky aktivní obraně, kdy si chránil hlavu. "Za irelevantní považuji argument vyšetřovatelů, že poškozený nebyl v pracovní neschopnosti, neboť za podstatnou považuji samotnou důvodnost a zákonnost zákroku a nikoliv možné důsledky," řekla Pavlíková.

Jako účelový a neobjektivní označila také posudek Policejní akademie ČR, ze kterého vyplývá, že zákrok byl zákonný a nevybočil z metodiky provádění zákroků při takovém druhu nepovolených masových akcí.

Všichni čtyři policisté jsou nadále ve službě. Byli pouze přeřazeni na jiná místa. Na nepřiměřenost policejního zákroku poukázal i ombudsman Otakar Motejl ve své závěrečné zprávě o šetření CzechTeku 2005.