V červenci nabude účinnosti novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Ta mimo jiné zavádí bodový systém postihu neukázněných motoristů, jimž bude za dvanáct trestných bodů odňat automaticky na celý rok řidičský průkaz. Zvýší se také pravomoci policie a změní se některá pravidla silničního provozu.

"Ukázalo se však, že některá ustanovení této novely jsou nejasná a potřebují upravit ještě předtím, než v červenci nabude účinnosti. Hospodářskému výboru jsem proto předložil soubor změn, které už Poslanecká sněmovna schválila, a v březnu se jimi bude v rámci novely zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, zabývat Senát," informoval Šimonovský.

Ministr i pro zjištění návykových látek

Především bude upřesněn postih za jízdu pod vlivem alkoholu a návykových látek. Až dosud novela zákona, platná od letošního 1. července, v postizích nerozlišovala, zda je řidič způsobilý k jízdě, či ne. Pakliže by mu policie zjistila více než 0,3 promile, měl by přijít o 6 bodů.

A jaká tedy bude od července praxe, pokud dílčí novelu schválí Senát a podepíše prezident? Když policisté zjistí, že řidič má v krvi více než 0,3 promile alkoholu a je ve stavu vylučujícím způsobilost řídit, dostane sedm trestných bodů. Pokud řídit způsobilý je, přibude mu na konto šest bodů a do 0,3 promile alkoholu tři body.

Šimonovský se také snaží dodatečně prosadit, aby dopravní policie mohla provádět při silničních kontrolách nejen dechové zkoušky, ale i odběr slin. Bude se tak moci spolehlivě prokázat, zda řidič nepožil nějakou návykovou látku.