„Pozemkový fond byl vůči oběma restituentům více jak deset let naprosto nečinný. Museli vyvolat soudní řízení, aby se domohli svých nároků,“ prohlásil soudce.

Podle něj převodu předmětných pozemků na restituenty nebrání žádná zákonná překážka. „Jejich hodnota je ve stejné výši jako restituční nárok žalobců,“ dodal Kříž.

Pozemkový úřad odmítal pozemky vydat s tím, že v daném případě pro to nebyly splněny podmínky. „Nefunguje to tak, že restituent ukáže na pozemek, který se na něj automaticky převede. Nárok na přímý převod pozemku je výjimečný a může existovat jen v případě, že jsou splněny dvě podmínky - dlouhodobá aktivní, leč marná snaha oprávněné osoby získat náhradní pozemek ve veřejných nabídkách a nezákonný postup pozemkového úřadu vůči této osobě. Ani jeden z těchto předpokladů v tomto případě nebyl naplněn,“ uvedla právní zástupkyně Pozemkového úřadu.

Předchozí soudní rozhodnutí jednoznačně potvrdila, že jednání pozemkového úřadu v tomto restitučním řízení vykazovalo znaky svévole a libovůle.zmocněnkyně herce Zuzana Navrátilová

Podle ní měl žalobce možnost od roku 2014, kdy soudy rozhodly o výši jeho restitučních nároků, uplatnit tyto nároky obvyklým zákonným postupem. „To je účastnit se vyhlašovaných veřejných nabídek, které byly ze strany pozemkového úřadu učiněny opakovaně v takové výši, aby nárok žalobce uspokojily,“ konstatovala právnička.

Je přesvědčena, že pokud žalobce zvolil jiný způsob uspokojení svého nároku, je to na úkor jiných restituentů. „Tento jeho způsob považujeme za maření veřejných nabídek,“ doplnila zástupkyně Pozemkového úřadu.

Z průběhu jednání vyplynulo, že soudy dvojici přiznaly restituční nároky v hodnotě více než dva milióny korun, z toho větší část už je vypořádána. Je to více, než jim původně přiznal pozemkový úřad. „Předchozí soudní rozhodnutí jednoznačně potvrdila, že jednání pozemkového úřadu v tomto restitučním řízení vykazovalo znaky svévole a libovůle,“ řekla ve čtvrtek zmocněnkyně herce Zuzana Navrátilová.

Dva pozemky u dálnice

Aktuální spor se týkal čtyř pozemků o rozloze 70 tisíc metrů čtverečních, které jsou v katastrálním území obce Málkovice. Jde o zemědělskou půdu, kterou znalec ocenil na více než sto tisíc korun. Dva z těchto pozemků, které dohromady zabírají plochu přes 50 tisíc metrů čtverečních, jsou situované v těsné blízkosti dálnice D5 nedaleko benzínové čerpací stanice.

Proč si herec vybral právě tyto pozemky, není jasné. „Nemám souhlas klienta se k tomu vyjadřovat. Ani on sám si nepřeje, aby jej média v této záležitosti kontaktovala,“ reagovala Navrátilová.