Manželé Jiřina a Jaroslav Švecovi se z účasti na soudu omluvili, neúčastnili se ho ani obhájci. Podle státního zástupce Karla Majera je účast v hlavním líčení právo, nikoli povinnost.

Věděli jsme, že je toho moc, byli jsme otroky našeho koníčka. obžalovaná

U soudu zazněl výčet toho, k čemu došla veterinární kontrola pod policejní asistencí letos v závěru ledna, když se po dlouhodobých stížnostech obyvatel z okolí a závažném podezření konečně dostala do domu. V letitých nánosech exkrementů, bez odpovídajícího větrání či osvětlení, v plastových boxech a klecích až po osmi zvířatech naráz tu veterináři objevili přes dvě stovky psů malých plemen. Zužovala je podvýživa, blechy i choroby, přerostlé drápy vedly u řady z nich k defektům končetin, trpěli důsledky znečištěné srsti.

„Víc psů jsme začali mít asi před sedmi lety, asi se to vymklo kontrole. Starali jsme se, jak jsme mohli; ke konci jsme aspoň hlídali, aby se nepářili,“ citoval soudce Jiří Zach z výpovědi Jiřiny Švecové.

Žena je léčila

Bývalá zdravotní sestra, dnes v penzi, chovala psy podle své výpovědi celý život a léčiva dle (finančních) možností manželů jim tak aplikovala sama. „Věděli jsme, že je toho moc, byli jsme otroky našeho koníčka. Bez psů je nám lépe,“ zmínila ve výpovědi. Její muž uvedl, že nezvládnutelná situace nastala asi před dvěma lety.

Veterináře si prý domů nezvali, protože „by zjistil, jak to u nás je“. Ocitli se v situaci, s níž si nevěděli rady: krmení psům dávali po skupinách, oddělovali je, aby se nervali, hlídali háravé feny. Po odebrání psů se pustili do rekonstrukcí podlah a do úklidu.

Zvířata byla v přepravkách a klecích

Zvířata byla v přepravkách a klecích.

FOTO: Policie ČR

K podmíněnému odkladu trestu přistoupil soudce Zach i s ohledem na to, že se nepodařilo prokázat, že by obžalovaní psy prodávali na výdělek. Podle výpovědí k prodeji naposledy došlo před pěti lety, utržené peníze šly ale okamžitě zpět do zvířat.
Státní zástupce uvedl, že obžalovaní si byli vědomi nedostatků, jejich trestný čin týrání zvířat ale nebyl činem úmyslným.

Nechovali je kvůli penězům

„Rozsah sice nabízí uvažovat o nepodmíněném trestu odnětí svobody, jde ale o osoby dosud bezúhonné. V průběhu trestního řízení nebylo prokázáno, že by psy chovali za účelem zisku,“ řekl v závěrečné řeči žalobce.

Navrhl soudu udělit Jiřině Švecové tříletý trest s podmíněným odkladem na 4,5 roku, Jaroslavu Švecovi 2,5 roku s čtyřletou podmínkou; dále pak žádal o vyslovení dohledu a desetiletý zákaz chovu psů všech plemen pro oba.

FOTO: Policie ČR

„Státní zástupce správně vyhodnotil míru zavinění, obžalovaní způsobem chovu naplnili všechny znaky porušení zákona ve spolupachatelství,“ odůvodnil rozsudek soudce Zach. Podle něj ale právě vzhledem k dosavadní bezúhonnosti není uložení dohledu na místě, stačí zákaz činnosti. Míru zavinění posoudil jako stejnou pro oba manžele.

Proti písemně vyhotovenému rozsudku je možné podat odvolání do osmi dnů. Státní zástupce se v soudní síni k této možnosti nevyjádřil.