Podle rozsudku musí Kopecký navíc zaplatit rodině zemřelého mladíka odškodné v celkové výši 650 tisíc korun. Verdikt není pravomocný, obžalovaný se proti němu odvolal přímo v soudní síni.

Soud se ztotožnil s názorem státního zástupce, podle kterého nedbalost ze strany Kopeckého při přípravě a zajištění stěhovacích prací vedla v konečném důsledku ke smrti poškozeného. Opíral se přitom o závěry znalců z oblasti bezpečnosti práce ve stavebnictví, podle nichž transport břemene v podmínkách, jaké v úzké zvonici panovaly, vyžadoval přesně stanovený a zpracovaný technologický postup.

„Zvolený postup byl nepřipravený, nepromyšlený a nezodpovědný. Prostorové možnosti neumožňovaly bezpečné snášení nákladu. Vybavení pracovníků pouze popruhy neodpovídalo bezpečnému postupu prací a chybělo odborné vedení osobou mající zvláštní oprávnění, jak to předepisuje zákon,“ upozornil žalobce s odkazem na znalecký posudek.

Najal subdodavatele

Kopecký argumentoval tím, že snesení antény už bylo mimo objednávku. „Na místě jsem nebyl osobně přítomen, řídili si to tam zástupci objednavatele, tedy lidé od operátora a jeho montážní firmy,“ prohlásil.

Předpokládal prý, že půjde o standardní stěhování. „Nečekal jsem, že zařízení bude nutné i snést ze zvonice kostela po točitých schodech,“ uvedl. Při své obhajobě také tvrdil, že si na stěhování najal jako subdodavatele Josefa Šnobla, který měl mít pracovní četu na povel.

Podle Kopeckého pochybil Šnobl tím, že nechal 150 kilogramů vážící bednu nést stěhováky po příkrých dřevěných schodech ze zvonice kostela. A právě při sestupu se pod jedním ze čtveřice nosičů prolomil schod a přes 150 kilogramů vážící bedna se sesunula na mladíka přidržujícího náklad zespodu. Přimáčkla mu hlavu ke zdi a způsobila takové zranění, které neměl šanci přežít.

Doplnili dokazování

Šnobl u soudu prohlásil, že mu Kopecký jen zavolal, ať sežene ještě nějaké lidi a jsou připraveni na určitý den a hodinu. Žádné další instrukce ohledně rizikovosti práce nedostal.

Stejný rozsudek už jednou klatovský soud vynesl, odvolací soud ho ale loni v prosinci zrušil a případ vrátil k novému projednání a rozhodnutí. „Doplnili jsme dokazování tak, jak nám uložil nadřízený soud, a dospěli ke stejnému závěru,“ sdělil předseda senátu Jaromír Veselý.