„Obžalovaná si téměř rok úmyslně přisvojovala sirotčí důchody náležející jejím třem nezletilým dětem a nepoužívala je v jejich prospěch,“ uvedl soudce Jan Kasal s tím, že rozsudek je pravomocný.

K trestnímu jednání matky podle spisu došlo v období od podzimu 2014 do léta následujícího roku, kdy děti ve věku od 9 do 13 let byly po předchozím rozhodnutí soudu o ústavní výchově umístěny v dětském domově.

„Jako rodič byla povinna hájit zájmy svých dětí a spravovat jejich jmění. Tuto povinnost úmyslně porušila tím, že peníze ze sirotčích důchodů jako zákonný zástupce dětí přebírala a následně použila pro vlastní potřebu, a nikoli v jejich prospěch,“ konstatoval soudce.

Žena se u soudu přiznala, že peníze dětí použila ke splácení vlastních dluhů a také na chod domácnosti. „Slíbila, že zpronevěřenou částku dětem vrátí. Už je také má ve své péči po zrušení ústavní výchovy,“ dodal soudce.