Chlapec měl na základní škole dohromady zameškat za poslední půlrok na 388 vyučovacích hodin. Z nich navíc bylo 107 hodin neomluvených.

Rodiče chlapce tak dle mluvčího policistů Petra Zámečníka měli závažným způsobem porušovat svou rodičovskou povinnost. „Dlouhodobě u něj zanedbávali jeho výchovu zejména v oblasti vzdělávací a sociální. Umožňovali mu vést zahálčivý způsob života a nezajistili jeho řádnou školní docházku,“ upřesnil mluvčí.

Navíc synovu absenci řádně neomlouvali a ani dostatečně nespolupracovali se školou při jejím řešení.

Chlapec z důvodu vysoké absence ani nemohl být v prvním pololetí klasifikován ze žádného předmětu. „Ve znalostech a vědomostech jednotlivých předmětů má velké nedostatky a mezery,“ dodal mluvčí Zámečník.

V případě prokázání viny mohou být rodiče za ohrožení výchovy dítěte odsouzeni až na dva roky ve vězení.