Deset lidí je obviněno z obecného ohrožení z nedbalosti. Jsou mezi nimi zástupci stavebních firem, investora i stavebního dohledu. Hrozí jim vězení od tří do deseti let.

Most ve Vilémově se zřítil v září 2014, v tu chvíli pod ním pracovalo šest dělníků. Hned po nehodě se objevily spekulace, že statiku mostu narušilo odbagrování přílišného množství zeminy u vnější strany mostní podpěry. Podle závěrů policejního vyšetřování, výslechů a odborných posudků nebyly stavební práce řízeny v souladu s projektovou dokumentací a nebylo zajištěno dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce.

Znalec u soudu vypověděl, že podle dokumentace nejpozději po odtěžení násypu u podpěry mostu měla být klenba celoplošně podepřena a podpěra aktivována například klíny. „Pak by se most nemohl zřítit,” uvedl Klusáček.

Padal několik minut

Parametry podpěry měly být uvedeny v realizační dokumentaci stavby. Destrukce mostu se podle znalce rozvíjela desítky sekund až jednotky minut. „Odpovědné osoby mohly vznikající nebezpečí poznat a varovat dělníky pracující pod mostem,” dodal Klusáček.

Postupovala jsem podle standardních postupů na krajském úřaděIrena Šedová, obviněná

Při předešlých soudních líčeních všichni obžalovaní případnou vinu odmítli. Podle Františka Lízala, který na stavbě vykonával technický dozor pro investora, jímž byl Kraj Vysočina, pádu mostu nic nenasvědčovalo. V projektu podle něj nebyl popsán způsob, jak při likvidaci mostu podepřít jeho klenbu.

Zakázka za 200 miliónů

Irenu Šedovou z investičního oddělení Kraje Vysočina jako zástupce investora žaloba viní z toho, že nedala zpracovat realizační dokumentaci stavby mostu. „Postupovala jsem podle standardních postupů na krajském úřadě, podle nichž se realizační dokumentace pořizuje jen na nové konstrukce,” hájila se už dříve Šedová.

Rekonstrukce téměř 90 let starého klenutého mostu přes říčku Hostačovku ve Vilémově byla součástí modernizace silnice druhé třídy 345 mezi Chotěboří a Golčovým Jeníkovem. Kraj Vysočina zakázku za více než 200 miliónů korun zadal konsorciu stavebních firem M-Silnice a Strabag. Most ve Vilémově opravovala jako subdodavatel společnost Bögl & Krýsl.