Ministerstvo poté otočilo a desítky tisíc korun, které Šulcovi muselo vyplatit, nyní požaduje po obci za její špatné rozhodnutí.

Obec odmítá ministerstvu zaplatit, to nyní peníze začalo vymáhat soudní cestou. V žalobním návrhu požadovanou částku 54 tisíc korun rozdělilo mezi obec a krajský úřad, který tehdy rozhodnutí obecního úřadu o odstranění plotu posvětil.

„Dělali jsme jen to, co nám radilo ministerstvo dopravy a další kompetentnější úřady včetně ombudsmana. Pro mě je nepochopitelné a zarážející, jakým způsobem se k tomu nyní ministerstvo staví. Jeho žalobu na nás považuji za hanebnou,“ prohlásila minulý pátek před plzeňským soudem místostarostka Druztové Lucie Moravcová.

Zástupci ministerstva na jednání nepřišli. Soudu vzkázali, že mají k řešení důležitější věci.

V době, kdy jsme vydali rozhodnutí, nebyly k dispozici žádné judikáty.místostarostka obce Druztová Lucie Moravcová

Spor kvůli cestě vedoucí do chatové oblasti se plně rozhořel v roce 2000, kdy Šulc pozemek získaný v dědictví po zemřelé matce zahradil plotem a desítkám chatařů tím znemožnil dostat se k svým nemovitostem. Tehdy byl Šulc starostou a jako zástupce obce odmítal stížnosti chatařů řešit.

Jezdili přes louku

Ti pak jako nouzové řešení zvolili cestu přes louku. Obec už pod novým vedením začala věc radikálně řešit v roce 2007, kdy vydala rozhodnutí, že se jedná o neoprávněnou překážku na veřejně přístupné účelové komunikaci, a Šulce vyzvala, aby plot odstranil. To neudělal, a tak ho obec nechala zbourat v rámci exekučního řízení.

O dva roky později Krajský soud v Plzni na základě Šulcovy žaloby vydal rozsudek, podle kterého rozhodnutí obecního úřadu bylo nezákonné s tím, že dostatečně nezkoumal, zda se na pozemku nachází veřejně přístupná účelová komunikace.

„V době, kdy jsme vydali rozhodnutí, nebyly k dispozici žádné judikáty, které by stanovily nebo upravovaly postup při prokazování existence veřejně přístupných účelových komunikací na soukromých pozemcích. Ty následovaly až později a právě na základě nových judikátů soud zrušil naše rozhodnutí. Že se jedná o účelovou komunikaci, neměly v době našeho rozhodování pochybnosti ministerstvo dopravy, krajský úřad, policie, a dokonce ani kancelář veřejného ochránce práv, se kterým jsme naše kroky konzultovali a řídili se jeho pokyny a doporučeními,“ vysvětlila místostarostka.

Podle ní tak není možné obci přičítat pochybení. „Pakliže jsme postupovali v souladu s tehdejšími pokyny a právními názory, nemůžeme být nyní sankcionováni za pochybení, která nebyla v této době předvídatelná ani fundovanějšími odborníky,“ prohlásila Moravcová.

Upozornila na to, že obec postupovala ve veřejném zájmu, aby se mohli chataři dostávat ke svým nemovitostem. Že měl Obecní úřad Druztová pravdu v otázce existence veřejně přístupné účelové komunikace na pozemku Jiřího Šulce, potvrdil až v roce 2016 Nejvyšší správní soud.