„Je odpovědný za vznik průtahů. Někdy nedělal ani základní úkony a s tím mohli mít účastníci sporů velký problém, třeba žalovaný se mohl dozvědět až po dvou či třech letech o tom, že je žalován. Navíc už dříve byl kázeňsky potrestán za průtahu. Špatně si organizuje práci, na což byl opakovaně upozorňován,“ konstatoval předseda kárného senátu Radovan Havelec.

Podle kárné žaloby má soudce nižší výkonnost a horší organizaci práce oproti jeho kolegům. Vedení soudu se přitom Maxovi snažilo opakovaně pomoci, například na rok a půl dokonce zastavili přísun nových spisů na jeho oddělení, aby stihl vyřídit všechny resty. „Myslím, že jsem udělala všechno, co jsem mohla,“ konstatovala Šoljaková s tím, že Maxa má podle ní rezervy v technice, organizaci práce, tempu, ale i kvalitě rozhodnutí.

Soudce Vladimír Maxa.

Soudce Vladimír Maxa.

FOTO: Petr Kozelka, Právo

Kárný senát ale nakonec rozhodl, že odvolání by bylo příliš přísným trestem. „Přiznal svoji vinu a vyjádřil přesvědčení, že pokud nebude odvolán, bude se snažit se napravit. Je to zkušený soudce s velkými životními zkušenostmi, a pokud odstraní nedostatky, může být ještě platným soudcem,“ vysvětlil Havelec.

Soudce Maxa trest přijal. „Je to lepší než zbavení funkce,” komentoval Maxa rozsudek. Podle svých slov se domnívá, že práci nyní zvládne.