Senát zároveň zamítl odvolání státního zástupce, který požadoval Thomu potrestat přísněji i za porušení pravidel hospodářské soutěže. Čtvrteční rozhodnutí je pravomocné.

„Nebylo prokázáno úmyslné zavinění obžalovaného, a proto nalézací soud pochybil, když obžalovaného uznal vinným úmyslným trestným činem zneužití pravomoci úřední osoby,” řekl předseda odvolacího senátu Vladimír Vočka.

„Zvažovali jsme, zda jednání nenaplnilo skutkovou podstatu jiného trestného činu, a dospěli jsme k názoru, že tomu tak není,” doplnil.

Českobudějovický krajský soud podle něj nezvážil dostatečně pečlivě všechny okolnosti případu a opíral se o spekulace o sice možných, ale neprokázaných skutečnostech. České Budějovice odkázal soud s požadavkem na náhradu údajně způsobené škody do občanskoprávního řízení.

Půjde slavit

Thoma popsal své pocity bezprostředně po osvobozujícím verdiktu jako „obrovskou úlevu”.

„Od samého začátku jsem tvrdil, že ten příběh je vykonstruovaný. Dnešek je pro mě velikým důvodem, proč jít slavit. Šest let jsem byl vláčen jako největší zločinec veřejnými diskusemi. Kdo tím neprošel, neumí si představit, jak mu to obrátí život naruby,” řekl novinářům. Dodal, že po celou dobu trestního řízení ho podporovala řada lidí, s negativními reakcemi se prý setkával méně často.

Thomu Krajský soud v Českých Budějovicích v lednu poslal na pět do vězení za to, že se měl dopustit trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby. Soud dal za pravdu obžalobě v tom, že Thoma v podstatě uzavřel novou smlouvu a její hodnota mohla být podle přizvaného znalce právě o více než 12 miliónů korun nižší.

Měl podepsat dodatek

„Panu obžalovanému je kladeno za vinu, že ještě v pozici primátora statutárního města České Budějovice bez předchozího schválení a projednání radou města podepsal dodatek k již dříve uzavřené smlouvě o dodávce informačních technologií s obchodní společností BIT Servis,“ uvedl již předloni žalobce Václav Průcha.

Dále poznamenal, že plnění ze strany města mělo být v částce přesahující 37 miliónů korun.

Thoma před soudem odmítl vypovídat. „Chtěl bych ovšem zdůraznit, že se považuji za nevinného od samého počátku,“ konstatoval Thoma.

Thoma však vypovídal před policisty, kteří se ho ptali na příjmy na jednotlivých rodinných účtech. Zajímalo je například 300 tisíc korun, které v červnu roku 2008 vložil Thoma na svůj účet. Na dalším účtu Thomovy příbuzné podle kriminalistů pak přibylo od května 2008 do prosince 2009 ve třinácti vkladech přes milión korun. Thoma uvedl, že se na těchto vkladech nepodílel.