Rotvajler nejen, že nebyl na vodítku, ale při incidentu v Kladně z roku 2011 neměl ani náhubek.

„Ačkoli si byla obžalovaná vědoma, že její pes plemene rotvajler může fyzickou zdatností a stavbou těla ohrozit zdraví či život člověka, jeho nedostatečným zajištěním vědomě porušila ustanovení občanského zákoníku a vyhlášky města Kladna,“ stojí v rozsudku.

Obžalovaná před soudy tvrdila, že byla jen svědkem incidentu, a že rozhodně není majitelkou agresivního rotvajlera.

„Pokládá za skandální posuzovat skutek jako její zavinění a její odpovědnost pouze z tvrzení poškozeného, který za pět měsíců ode dne incidentu údajně obviněnou poznal při rekognici jako tu, co odtrhávala psa. Je přesvědčena o tom, že poškozený si své zranění zavinil tím, že do rvačky psů zasahoval,“ napsal do dovolání k NS ženin advokát.

Podle NS ale justice případ posoudila správně a verdikt vycházel ze spolehlivých důkazů včetně výpovědi svědků. Dovolání odsouzené proto odmítl.

„Soudy se nedopustily žádné deformace důkazů a ani jiného vybočení z mezí volného hodnocení důkazů. Většina námitek uváděných obviněnou v dovolání byla již uplatňována v předchozích stádiích trestního řízení i v odvolání, a jak soud prvního stupně, tak i odvolací soud se s nimi přesvědčivě vypořádaly v odůvodnění svých rozhodnutí,“ konstatoval senát v čele s Jiřím Pácalem.