„Energie pod kontrolou je obecně prospěšná společnost. Vznikla z iniciativy starostů měst a obcí a je jimi řízena i dozorována. Posláním neziskové společnosti je společný a efektivní postup v řešení energetiky,“ uvádí webová prezentace EPK, která do svých dozorčích rad nominovala několik zástupců z celkového počtu asi 1400 radnic.

Jsou to provázané firmy

Situace v EPK je zdánlivě v pořádku. Problémy s placením má oficiálně jiná firma EPK Trade. Má ale stejnou adresu, ředitele i zakladatele. A soud je přesvědčen o provázanosti.

„Okresní soud v Hodoníně vydal předběžné opatření nařizující subjektu EPK Trade udělat taková opatření, aby uhradil dluh ve výši 36 323 893 korun,“ potvrdil místopředseda hodonínského soudu Roman Smetka.

„Žalovaný je povinen shromažďovat peníze a zdržet se jakéhokoli nakládání s nimi a je povinen neumožnit nakládání s nimi žádné třetí osobě s výjimkou plateb žalobci,“ uvádí se v předběžném opatření.

Společnost EPK Trade řadu měsíců neplatila svému dodavateli, distributorovi energií Amper Market. Stovky obcí a měst platily za dodávky, ve skutečnosti spotřebovávaly neuhrazenou energii a byly neplatiči. Na jejich adresu putoval začátkem prosince dopis distributora s tím, že nejspíše nebude schopen jim nadále dodávat energie.

Nejspíš pokus o podvod

„Chtěli bychom všechny dotčené zákazníky ubezpečit, že jsme kroky vedoucí k přerušení dodávek elektřiny pozastavili tak, aby dotčené obce mohly celou záležitost řádně projednat v zastupitelstvech nebo radách. Bezprostřední přerušení dodávek elektřiny tedy těmto zákazníkům nehrozí,“ ubezpečil v dopise, který zaslal radnicím, Amper Market. Obce rychle začaly hledat nového dodavatele.

Podle vyjádření mluvčího Energetického regulačního úřadu Jiřího Chvojky se zjevně jedná o pokus o podvod a záležitost pro orgány činné v trestním řízení. Luxusně vybavené sídlo obecně prospěšné společnosti je v kontrastu s podmínkami práce jiných neziskovek.

I vedení Amper Marketu se pozastavilo nad luxusními vozy, v nichž přijeli zástupci EPK vyjednávat o dluhu. Ten není jediným pochybením – obecně prospěšná společnost porušuje zákon, protože nezveřejnila žádnou výroční zprávu.

Právo chtělo znát názor firmy. Pří návštěvě v sídle společnosti ale její pracovníci odmítli umožnit kontakt s vedením. Na e-mailový dotaz Práva reagovala společnost mlčením, i když nejdříve odpovědět slíbila. Otázky na způsob, jakým chtějí vyřešit dluh i na provázanost mezi EPK a EPK Trade, tak zůstaly bez odpovědi.

Mnohé radnice na konci roku usilovně řešily problém a hledaly nového dodavatele. Platí to i pro Hustopeče.

„Společnost EPK dělala městu zprostředkovatele energií léta. Teď hrozilo, že zůstaneme bez elektřiny, byl to celorepublikový problém. Po dvou týdnech vyřizování jsme odstoupili od smlouvy a k 1. lednu 2016 jsme podepsali na všechna odběrná místa smlouvu novou se společností Fosfa Břeclav. Situace se tak zdárně vyřešila,“ uvedla starostka města Hustopeče Hana Potměšilová (Sdružení nestraníků).