Seyček byl předvolán k druhé větvi kauzy Opencard, ve které je obžalováno patnáct lidí, včetně dvou bývalých primátorů Bohuslava SvobodyTomáše Hudečka.

Podle Seyčka větev kauzy, ve které byl odsouzený, a ta současná spolu nijak nesouvisejí. Věc se týká jiného období, než když byl ředitelem IT odboru radnice v letech 2006 - 2007. Dál se projektu Opencard neúčastnil a neměl ani nic společného s jeho dalším vývojem.

Navíc se mu nelíbí fakt, že v obou větvích došlo ke změně soudce, shodou okolností oba případy dostal na stůl soudce Alexander Sotolář.

„Vyvolává to ve mně určitou nedůvěru v tento soud,“ uvedl Seyček. Kvůli změně soudce podal Bohuslav Svoboda i další obžalovaní ústavní stížnost proti postupu Vrchního soudu, který rozhodl, že proces nepovede soudce Petr Novák, který jej původně dostal na starost. Podle nich bylo prý porušeno právo na spravedlivý proces.

Využil práva nevypovídat

Třetím Seyčkovým důvodem pro využití práva nevypovídat je fakt, že má proti svému pravomocnému rozsudku podané dovolání k Nejvyššímu soudu. „Mám obavu, že moje výpověď bude v budoucnu použita v můj neprospěch,“ dodal Seyček. Soudce Sotolář pouze konstatoval, že je to samozřejmě jeho právo, poděkoval mu za účast a nechal ho s eskortou odejít.

Seyček byl loni pravomocně odsouzen na tři a půl roku nepodmíněně za porušení povinnosti při správě cizího majetku. Při výběrovém řízení na dodavatele servisního centra pro elektronické karty nevyloučil firmu Haguess i přesto, že věděl, že nesplňuje podmínky řízení. Spolu s ním byl odsouzen i další magistrátní úředník Jiří Chytil, ten dostal ale trest podmíněný.

V současné větvi kauzy viní žalobkyně Dagmar Máchová politiky a úředníky z toho, že měli v roce 2012 zvýhodnit firmu Haguess, která poskytovala servis a podporu systému Opencard, když s ní bez veřejného výběrového řízení uzavřeli dvě nové smlouvy, ačkoliv údajně věděli, že jsou pro Prahu nevýhodné. Městu tím měli způsobit skoro pětadvacetimiliónovou škodu.

V případě odsouzení jim za porušení povinnosti při správě cizího majetku a porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže hrozí až osm let vězení.