„Okresní soud neprovedl všechny potřebné důkazy a jeho rozhodnutí tak bylo předčasné,“ řekl předseda odvolacího senátu Pravoslav Polák.

Policista podle státní zástupkyně vystavil Nejdlovi potvrzení, v němž nepravdivě deklaroval, že se v době spáchání přestupku nacházel na úředním jednání s orgány policie. Papír s kulatým razítkem pak Nejdl použil jako alibi při obhajobě ve správním řízení.

„Byl si vědom toho, že jedná v rozporu se svým služebním postavením, čímž ohrozil důvěru v policejní sbor,“ zdůraznil při odůvodnění rozsudku letos v červenci klatovský soudce Jaromír Veselý s tím, že obžalovaný později na svém stanovisku setrval, i když se ho na případ příslušný úředník ptal podruhé.

„Znovu potvrdil, že se Nejdl úředního jednání skutečně zúčastnil, ačkoli bylo zřejmé, že správní orgán tomu potvrzení příliš nedůvěřuje,“ prohlásil soudce. 

Nebyl ani ve službě

Vše začalo v srpnu 2013, kdy Nejdl se svým luxusním Audi A7 zaparkoval v Plánické ulici v Klatovech na zákazu zastavení. Když na místo přijela hlídka městské policie, vrátil se k vozidlu a strážníkům řekl, že není řidič tohoto auta. Poté, co strážníci místo opustili, odmontoval registrační značky a odjel. Později si Nejdla předvolali na přestupkovou komisi.

„Řešil jsem ho kvůli tomu, že měl řídit vozidlo bez registračních značek. Na základě výpovědi strážníků a fotek z městského kamerového systému jsem došel k závěru, že je vinen. On na to reagoval tím, že vozidlo řídit nemohl, protože byl na policejní akci. Tak jsem ho vyzval, aby to doložil. Přinesl potvrzení od policie, že se v té době účastnil úředního úkonu,“ uvedl před soudem Milan Prchlík z odboru dopravy Městského úřadu v Klatovech.

Olšan u soudu tvrdil, že Nejdl s ním byl na prohlídce obytného vozidla v Otíně, které vlastní Nejdlův známý Emil Siegl. Auto mělo údajně pocházet z trestné činnosti.

Žádný záznam o prohlídce ale nikde neexistuje. „Ten papír jsem dal asi sekretářce na stůl a ta ho zapomněla zaevidovat do počítače,“ tvrdil Olšan. Nedokázal však ani popsat, jak prohlídka vozidla přesně probíhala. Navíc se ukázalo, že nebyl ani ve službě. Dál řekl, že prohlídka auta souvisela s žádostí kolegů z jiné části republiky. „Tak jsem jim to prověřil. Vyslechl jsem současného majitele vozu a provedl prohlídku vozu,“ uvedl kriminalista.

Jenže z důkazů plyne, že předal zpět kolegům do Kolína jejich žádost jako vyřízenou už dva měsíce předtím. To vysvětlil tím, že ho tížilo svědomí, protože ji neprovedl důkladněji, a tak se vydal do Otína znovu, a to za účasti Nejdla.

Jeho výpověď klatovský soud považoval za účelovou, s úmyslem odvrátit trestní zodpovědnost.