Vyšetřování probíhalo přes půldruhého roku. „V září 2013 náš interní systém vyhodnotil několik smluv sjednaných jedním finančním poradcem jako podezřelé,“ přiblížila prvotní impuls k rozsáhlému vyšetřování a nakonec i k zatýkání Jana Jirásková, tisková mluvčí Pojišťovny České spořitelny.

„Větší počet osob opakovaně uplatňoval pojistné události za stejné úrazy. Zejména se jednalo o podvrtnutí a pohmoždění horních a dolních končetin. Úrazy léčili stále stejní lékaři a pojistná plnění byla vyplácena na stále stejné účty. Pojišťovací smlouvy s nimi uzavírali stále stejní pojišťovací zprostředkovatelé, manželé z Liberecka,“ doplnil vyšetřovatel pardubického krajského policejního ředitelství Michal Bohuš.

S takto rozsáhlou a jedinečnou kauzou jsme se nesetkali.Ilona Rochová, specialistka policejního prezidia

„Vyslechli jsme lidi, kteří uzavřeli smlouvy s námi sledovanými pojišťovacími agenty. Většina pojištěných přiznala, že šlo o fingované úrazy,“ dodal Bohuš.

Za úplatu simulovali

Do promyšleného systému pojistných podvodů byli zařazeni postupně také takzvaní „vodiči“, kteří podle kriminalisty Davida Kakrdy vyhledávali lidi ochotné za úplatu sepsat podvodnou smlouvu, předstírat úraz a nechat pojistné plnění poslat na účet hlavního organizátora obřího podvodu, šedesátiletého pojišťovacího agenta z Liberce.

Kartotéka jedné z ordinací

Kartotéka jedné z ordinací

FOTO: Policie ČR

Past sklapla letos 10. března. Ten den ještě před rozedněním zasáhlo 170 policistů.

„Soudce vydal 29 příkazů k provedení domovních prohlídek a prohlídek pracovišť, aut, pozemků. V časných ranních hodinách 22 skupin policistů zasáhlo v Pardubickém, Středočeském, Ústeckém, Libereckém kraji a v Praze,“ popsal zásah Bohuš.

Podváděli renomovaní lékaři

Teď je vedeno trestní stíhání proti dvaceti osobám ve věku od 36 do 79 let. Vazebně je stíháno šest obviněných, z toho jeden lékař. Hlavním organizátorem byl 60letý pojišťovací zprostředkovatel z Liberecka. Je mu za vinu kladeno 218 podezřelých úrazů. Škoda je vyčíslena na téměř 38 miliónů korun, z toho 27 miliónů korun pojišťovny vyplatily.

Zabavené telefony

Zabavené telefony

FOTO: Policie ČR

„Kauza se naprosto vymyká z naší dosud známé praxe. S takto rozsáhlou a jedinečnou kauzou jsme se nesetkali,“ přiznala Ilona Rochová z pražského policejního prezídia, specialistka na pojistné podvody.

Kartotéka jedné z ordinací

FOTO: Policie ČR

„Byli to lékaři z renomovaných státních i nestátních lékařských zařízení, kteří od počátku věděli, k čemu slouží jejich z drtivé většiny naprosto smyšlené a lživé lékařské zprávy. Přesto se za finanční odměnu k této trestné činnosti propůjčili,“ dodala Rochová.