Syručkova rodina se v roce 2012 obrátila na soud s požadavkem na náhrady ve výši 6,5 miliónu korun. Podle rodiny je za smrtelný pád odpovědná armáda. Nechala údajně nezkušeného výsadkáře seskočit s nevyhovující výstrojí. Armáda zodpovědnost odmítla a hájila se tím, že neporušila žádnou svou povinnost a nemohla tragickou událost předvídat. „Jedná se o vojáka, který plní služební úkol. Z tohoto titulu byli pozůstalí odškodněni,“ uvedl dříve právní zástupce ministerstva obrany Ivan Keller.

Kromě manželky a dětí se s nárokem přihlásili i rodiče a bratr zemřelého vojáka.

„Úmrtím došlo k zásahu do soukromí rodiny, a proto soud státní finanční náhradu potvrdil,“ odmítla odvolání armády předsedkyně senátu Dagmar Javůrková.

Na podzim 2013 pražský městský soud přiznal Syručkově rodině téměř čtyři milióny korun. Podle soudkyně Dagmar Stamidisové došlo jednoznačně k zásahu do osobnostních práv pozůstalých, a vyplacená částka tak nebyla dostatečná. Proti tomuto rozhodnutí se odvolala jak Syručkova rodina, která žádala o dva a půl miliónu korun více, tak i armáda, která s ním nesouhlasila.

Podle soudkyně Stamidisové zůstala rodině jediná možná satisfakce, a sice finanční. Manželce a dvěma nezletilým dětem přiznala po miliónu korun, výsadkářově matce půl miliónu, otci 350 tisíc a bratrovi 75 tisíc. Vrchní soud bratrovi zemřelého vojáka přiznal o 100 tisíc korun více.

„Vazby mezi oběma bratry byly nadstandardní a dobré. Máme za to, že těch 75 tisíc je zcela neodpovídajících,“ komentovala rozhodnutí předsedkyně senátu Dagmar Javůrková.

Syručkovi tak nakonec mají podle rozsudku obdržet 4,025 miliónu korun plus náhradu za soudní výdaje.

Nadrotmistr Lukáš Syruček zemřel před šesti lety u Chrudimi při seskoku z letadla L-410, kdy testoval nový padák a výstroj. Podle expertů se mu zapletly šňůry padáku do výzbroje a nestihl včas otevřít záložní padák. Smrtelný úraz byl označen jako pracovní, a proto manželce a dětem armáda již dříve vyplatila asi 1,5 miliónu korun.