„Rozsudek není pravomocný, obžalovaní se proti němu odvolali,“ upozornil předseda senátu Milan Anderle. Podle obžaloby celníci po prodejcích požadovali hotovost, kterou prezentovali jako pokutu za porušení předpisů.

„O kontrolách nesepsali žádný protokol a vybrané peníze si mezi sebou rozdělili. Závadové zboží přitom nezabavili a nechali ho dál na stáncích, za to měli inkasovat desítky tisíc korun,“ uvedl státní zástupce.

Všichni tři obžalovaní u soudu tvrdili,  že se ničeho takového nedopustili. Podle nich šlo ze strany stánkařů o odvetu za časté kontroly.

„V jejich očích jsme škůdci, kterých je potřeba se zbavit,“ prohlásil Vogeltanz.

Pokuty prý vyúčtovali

Pokud celníci udělovali pokuty za porušení předpisů, tak to podle Vogeltanze probíhalo tak, že provinilému prodejci za přítomnosti překladatele nejprve vysvětlili, čeho se dopustil. „Jestliže souhlasil s pokutou a zaplatil ji na místě, dostal jako doklad útržky z bloků. Peníze jsme po skončení směny řádně vyúčtovali,“ pokračoval Vogeltanz.

Stánkaři ale tvrdili opak. „Přišel za mnou celník a řekl mi, že prodávám značkové věci a že za to musím zaplatit pokutu. Já jsem mu na to odpověděl, že mám u sebe jenom padesát eur. Řekl, že to stačí, a peníze si vzal. Zboží mi nechal, ale žádné potvrzení o zaplacení pokuty jsem od něho nedostal,“ prohlásil před soudem vietnamský svědek.

Kontrolu si nahráli

Stejný scénář kontroly popsali v jednací síni ještě další dva stánkaři. Jeden z nich ukázal na Malého s tím, že jemu dával peníze.

Výpověď Vietnamců nepřímo potvrzují další důkazy. Například audionahrávka, kterou z průběhu kontroly tajně pořídil jeden z trhovců.

„Máš tady padělky. Buď zaplatíš, nebo budu muset sepsat protokol a zboží ti sebereme,“ říká celník na nahrávce. Z té je dále patrné, že celník plagiáty nezabavil a s trhovcem, který „pokutu“ zaplatil, se loučí radou: „Dej si to někam, aby to nebylo přímo na stánku.“

Nestandardní postup celníků je také zaznamenán na odposlouchávacím zařízení, které do jejich služebního vozidla instalovali detektivové z protikorupční policie. Celníci jsou stále postaveni mimo službu.