Státní zástupkyně i obhájce obžalovaného si ponechali lhůtu na možnost odvolání.

V jediném případu otravy metylalkoholem, souvisejícím se smutně proslulou kauzou ze září 2012, zemřel na Vysočině 58letý muž z Moravce na Žďársku na konci letošního února. Kriminalisté v této souvislosti zadrželi 37letého živnostníka Miloše Straku z Bobrové ve stejném okrese, od kterého měl být nápoj zakoupen.

Nebyly shledány polehčující okolnosti. Takové jednání je třeba potrestat exemplárně.soudkyně

Z výslechu svědků vyplynulo, že Straka od Likérky Drak odebíral zboží, navíc ne vždy řádnou cestou. V minulosti opakovaně porušoval pravidla. Při policejní razii v nyní souzeném případu se u něj nalezly vedle značného množství alkoholu sledované značky také kolky. Státní zástupkyně Lenka Budzińská navrhovala čtyř- až pětiletý nepodmíněný trest se zdůvodněním, že nenašla žádnou polehčující okolnost.

Alkohol prodával i bez povolení 

Strakův obhájce Miroslav Klusáček naopak vinu mandanta zpochybňoval. Opíral se hlavně o to, že se nikdy nepodařilo nezvratně prokázat, že alkohol, který poškozený pil, pocházel skutečně ze zboží zakoupeného u Straky, a upozorňoval, že alkohol z jeho zásob pila i jeho rodina a prodával ho sousedům, mezi kterými žil, a spolkům, na jejichž akce chodil.

Předsedkyně senátu Ilona Moučková dala obhájci za pravdu jen částečně, a to právě v pasáži o nezjištění příčinné souvislosti mezi smrtí muže a Strakovým zbožím. Větší váhu při stanovení trestu však dala návrhu státní zástupkyně. Straka totiž navzdory všeobecnému povědomí o celostátní kauze metanol a důsledcích z ní vyplývajících podezřelé pití dál prodával, a to i v době, kdy už ani neměl povolení k prodeji lihovin.

„Nebyly shledány polehčující okolnosti. Takové jednání je třeba potrestat exemplárně,“ připomněla předsedkyně senátu alarmující okolnosti, kdy se obchodník podezřelý alkohol, u nějž byl opakovaně upozorněn na potřebu likvidace, rozhodl zpeněžit, což vyloučilo úvahy o možnosti podmíněného trestu.

Protože jde o muže dosud netrestaného, byla mu navržena mírnější věznice a trest v jedné čtvrtině sazby.